19th Ave New York, NY 95822, USA

Schaarste, dat is waar de arbeidsmarkt als geheel de komende jaren mee geconfronteerd zal worden.

Doe mee en bied een werkplek aan één van onze mensen

De vereniging SHB is in 1988 opgericht door een aantal Groninger aannemers.

Inmiddels is het werkgebied uitgebreid en is het ledenaantal gegroeid van 12 naar een 28-tal verspreid over de drie noordelijke provincies. In de jaren hebben we al heel wat mensen een werkplek in de bouw kunnen bieden en dat blijven we doen.

In 2018 vieren we ons 30 -jarig bestaan en daar zijn we trots op!

Doelstelling

Het doel van de vereniging is om werkloze werkzoekenden die geïnteresseerd zijn in werken in de bouw de kans te bieden om zich te ontwikkelen tot professionele arbeidskrachten en een duurzame arbeidsrelatie op te bouwen.

We doen dit door middel van trainingen, praktijkervaringplaatsen, scholing en begeleiding op maat op de werkplek.

Daarnaast zet de SHB zich in om voor haar leden de SROI (Social Return on investment) paragraaf zo goed mogelijk in te vullen.

Om dit doel te bereiken, hebben de leden de volgende afspraken gemaakt:

  1. Elk lid investeert jaarlijks 0,5 fte in een kandidaat van de SHB;
  2. Elk lid gaat bij vacatures na of er vanuit de SHB een geschikte kandidaat is;
  3. Een kandidaat krijgt na maximaal twee jaar een arbeidscontract bij de inlenende aannemer.
01

Bekijk onze profielen en vraag naar de vacatures

In de jaren hebben we al heel wat mensen een werkplek in de bouw kunnen bieden en dat blijven we doen. Niet als uitzendburo. Wel als een sociale organisatie die begint en doorgaat waar een ander er niet aan begint of (is ge)stopt. 

02

De SHB is ACTUEEL!

Schaarste, dat is waar de arbeidsmarkt als geheel de komende jaren mee geconfronteerd zal worden. Zo ook de bouwsector. Hebben we de crisisjaren net achter de rug worden we nu geconfronteerd met een toenemend tekort aan gekwalificeerde mensen. De grootste oorzaak hiervan is de vergrijzing tegelijk met afname van nieuwe instroom op de arbeidsmarkt.

 

03

Wij hebben verschillende partners in de bouw

De cijfers erop naslaand, daalt de werkloosheid binnen de bouwsector erg snel. Ondanks de vele werkzoekenden raakt de bodem van goed, gekwalificeerd bouwpersoneel in zicht. We zijn daarom op zoek naar het onbenut potentieel aan arbeidskrachten bij wie de wil en motivatie wel aanwezig is, maar die om welke reden dan ook niet zichtbaar zijn of passende begeleiding missen. 

Onze missie

Het doel van de vereniging is om werkloze werkzoekenden die geïnteresseerd zijn in werken in de bouw de kans te bieden om zich te ontwikkelen tot professionele arbeidskrachten en een duurzame arbeidsrelatie op te bouwen.

We doen dit door middel van trainingen, praktijkervaringplaatsen, scholing en begeleiding op maat op de werkplek.

Samen werken aan jouw toekomst
Onze profielen
P1066112
Bouwopruimer

Wilt u werken in de bouw en zoekt u een uitstekende baan om uzelf verder te ontwikkelen? Lees meer!