Versterkingsopgave en nieuwbouw aardbevingsgebied

Door de jarenlange gaswinning kilometers onder de klei van de provincie Groningen is er veel materiële schade. Daarnaast is ook de emotionele schade onder de mensen in dit gebied groot. Wanneer je dit combineert met de hoogst gemeten en hardnekkige werkloosheid ten opzichte van de rest van Nederland, dan is er voldoende reden om juist in deze tijd extra te investeren in de lokale arbeidsmarktparticipatie.

De schade levert voor veel mensen schade op, maar dit heeft ook een keerzijde. Immers door de aardbevingsschade ontstaat er extra werkgelegenheid. Deze werkgelegenheid moet volgens de NAM, CVW, Overheid, Werkgevers en brancheorganisaties ten goede komen aan de mensen in de regio die nu werkloos zijn.

Vergeleken met de rest van Nederland heeft de provincie Groningen de hoogste werkloosheid. Specifieke kenmerken van de werkloze werkzoekenden in Groningen zijn, laag opgeleid, ouder dan 27 jaar en meerdere jaren werkloos. Om deze groep in te kunnen zetten op de verschillende functies die in het aardbevingsgebied nodig zijn, moeten zij worden getraind op techniek, veiligheid, sociale- en werknemersvaardigheid en communicatie.

Doelstelling

Op een goede en duurzame manier vakmensen voor de sectoren zoeken, opleiden en werkervaring laten opdoen. Met als uiteindelijke doel, duurzame uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.

Alle binnen het aardbevingsgebied werkzame personen zijn verplicht tot het volgen van een EPI-training Communicatie en Gedrag bij het EPI- kenniscentrum in Groningen.

Aanmelding gebeurt door de SHB.
Meer info: https://www.epi-kenniscentrum.org/training-communicatie-en-gedrag-aardbevingsgebieden/

De versterking van woningen, pilots op dit gebied en planvorming rondom sloop en nieuwbouw zijn in volle gang. Diverse bouwondernemingen zijn actief in het gebied en hebben regelmatig vraag naar bouwopruimers, (assistent) timmermannen en metselaars. Link naar profielen.

De SHB heeft inmiddels een aantal kandidaten geplaatst die op verschillende bouwprojecten werkzaam zijn.  Gezien de projecten die er zijn en op stapel  staan, kan de SHB nieuwe deelnemers goed gebruiken. Daartoe zoekt ze samenwerking met netwerkpartners:  werkplein Fivelingo, UWV, Leerbouwen, werkplein Ability, Vluchtelingenwerk en onderwijsinstellingen.

Het gaat hier hoofdzakelijk over de inzet van deelnemers volgens het MVO-principe.

Aanmelden als deelnemer

Bouwprojecten overig

De bouwprojecten voor deelnemers van de SHB spelen zich voornamelijk horizontaal af (plaatsing bij een bouwbedrijf) en in de 3 noordelijke provincies.  Het gaat om een diversiteit aan bouwopdrachten: van renovatie tot nieuwbouw, van woningen tot sportcentra.

De huidige beweging die de SHB maakt, is om ook verticaal (plaatsing van deelnemers bij onderaannemers en gerelateerde bedrijven) te kijken en met de blik naar andere provincies. In 2017 zijn er al deelnemers geplaatst in de schoonmaak en op bouwprojecten in Utrecht en Almere. In april 2018 is er een bouw van start gegaan in Almere waar een aantal deelnemers is  gestart. In Sneek zijn we al van start met twee deelnemers; één op een werkervaringsplek en één in de schoonmaak.

Bent u een bouwondernemer of aanpalend en wilt u weten wat de SHB voor u kan betekenen, neem dan contact op met Judiëth van Dijk, Projectleider SHB via
06-51697820 of stuur een mail.

SIB 2.0 traject?!
Ten tijde van de vorige hoogconjunctuur in de bouw heeft de vereniging SHB een voorschakeltraject opgezet: drie maanden voorschakelen en daarna stage + een half jaar tot jaar contract.

Met de huidige vraag naar mensen in de bouw hebben we overwogen dit traject nieuw leven in te blazen. Dit gaan we niet doen. Aan de instroomkant wordt voldoende gedaan aan werving en klaarstomen. Zo is er leerbouwen in Delfzijl en het project Noorderhuizen van Ability Werkplein. Met beide werken we samen. Wij gaan meer investeren in het jobcoachen, trainen op werknemers- en sociale vaardigheden en ondersteunen in situaties van onze werknemers die hun werk beïnvloeden.

 

We willen onze trajecten graag bouwbreed aanbieden. Zowel voor de bouw als verwant, zoals administratief en schoonmaak als voor de installatie techniek, schilder, afbouw en metselaar.

De kandidaten die hiervoor geschikt zijn willen we halen uit de vroegtijdige schoolverlaters, praktijkonderwijs leerlingen, statushouders en bijstandsgerechtigden.

SHB doet meer dan verlonen alleen:
Werkbezoek
Aandacht voor alle leefgebieden
Outreachend werken
Bereikbaarheid 24 uur
Doorgaan waar anderen stoppen
Duurzaamheid
Maatschappelijke ladder