“De SHB ziet mogelijkheden om deze schaarste het hoofd te bieden en is met haar voortbestaan, ondanks de achterliggende crisisjaren, in deze huidige tijd volop actueel!”

De cijfers erop naslaand, daalt de werkloosheid binnen de bouwsector erg snel. Ondanks de vele werkzoekenden raakt de bodem van goed, gekwalificeerd bouwpersoneel in zicht. We zijn daarom op zoek naar het onbenut potentieel aan arbeidskrachten bij wie de wil en motivatie wel aanwezig is, maar die om welke reden dan ook niet zichtbaar zijn of passende begeleiding missen.

Hierbij valt te denken aan mensen die bij uitzendburo’s vanwege onvoldoende werknemers- en/of sociale vaardigheden of andere problemen uitvallen. Daarnaast wordt er – steeds meer – gewerkt met statushouders, jongeren uit het praktijkonderwijs, 45+-ers, vroegtijdig schoolverlaters en mensen met een strafblad.

Voor deze mensen is goede begeleiding op zowel de werkplek (jobcoaching) als ondersteuning in de werk belemmerende factoren (schulden/gezondheid/werknemersvaardigheden) erg nodig.

Hoe dichterbij en slagvaardiger je hiermee kunt zijn, des te sneller en beter zijn de resultaten.

De vereniging SHB zet zich middels het maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en instrument van SROI in voor dit potentieel en haar dienstverlening is daarop ingericht.

Scholing en startkwalificaties behalen worden meer dan ooit ingezet om de kans van slagen op de arbeidsmarkt voor de kandidaten te vergroten.

Nieuwsgierig of meteen aanmelden?

We nemen binnen drie werkdagen contact met u op.