Sollicitatie- en aanmeldingsformulier

Met dit formulier geef ik medewerkers van “Vereniging SHB”  toestemming om gegevens over mij te verwerken. Het kan gaan om gegevens over mij die door de ‘Vereniging SHB’ worden geregistreerd, gegevens die worden opgevraagd bij andere hulpverleners of instellingen of gegevens over mij die door de ‘Vereniging SHB’ worden verstrekt aan derden.